EU tukee uusien palveluidemme kehittämistä

Tarkoituksena projektissa on kasvattaa kannattavasti tietotekniikan kierrätettävien komponenttien osuutta kokonaismarkkinassa luomalla uusia lisäarvotuotteita ja palveluita sekä Suomeen että kansainvälisesti.

Kehitämme projektissa uusia lisäarvotuotteita tarkasti suunnatuille kohderyhmille Suomessa. Lisäksi laajennamme palveluamme tietotekniikan kierrättämisessä yritysasiakkaille. Kansainvälistymisen osalta nostamme valmiuttamme operoida verkkokaupan alustoilla kansanvälisesti sekä teemme suunnitelman uudelle markkinalle etenemisestä.

Kokonaisuutena hankkeella on myönteinen työllistämisvaikutus ja odotamme projektin myötä merkittävää liikevaihdon kasvua tuleville vuosille. Projekti saa Ely-keskuksen kanavoimana Euroopan aluekehittämisrahaston tukea Eu:lta vuosien 2021-2022 aikana.

Kehitämme uusia palveluita tietotekniikan kiertotalouden synergiaprojektillabanneri